TDB

Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihleri
23-25 Aralık 2021

Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri  sempozyum sonrasında e-posta ile gönderilecektir.

Davet Mektubu / İzin Yazısı
Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları sempozyum sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kaydı kendilerine aittir.