TDB

Bilimsel Program

08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Zehra Aycan: Sempozyum Başkanı/ Ulusal Diyabet Grubu Başkanı
Prof. Dr. Şükran Darcan: Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hülya Günöz: Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı
09:00 - 09:45 Tip 1 Diyabet ve Adacık Hücre Tedavisi: Güncel Durum
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Merih Berberoğlu
Konuşmacı: Doç. Dr. Seda Kızılel
09:45 - 10:00 ARA
10:00 - 11:00 Tip 1 Diyabette Poliklinik Uygulamalarında Temel Konular/Temel Noktalar
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Prof. Dr. Alev Keser
Konuşmacılar: Prof. Dr. Şükrü Hatun, Diyetisyen Tuğba Gökçe
11:00 - 11:30

Diyabet Sohbetleri

Tip 1 Diyabet ve Büyüme Geriliği
Doç. Dr. Mehmet Nuri Özbek

11:30 - 12:30 Diyabet ve Beslenme
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Alev Özon, Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel

Diyabetli Çocuğun Beslenmesinin Bireyselleştirilmesi
Dr. Dyt. Yasemin Atik Altınok

Tip 1 Diyabetli Çocukların Oruç Tutması Konusunda Görüş ve Öneriler

Dr. Dyt. Beyza Eliuz Tipici
12:30 - 13:00 ARA
13:00 - 13:30 Diyabet Sohbetleri
Tip 1 Diyabette Büyüme Hormonu Eksikliği

Prof. Dr. Mehmet Keskin
13:30 - 14:00

Gençlik Çalıştay Raporu

Modaratörler: Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Uzm. Hem. Nurdan Yıldırım

14:00 - 15:00

Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, Prof. Dr. Veysel Nijat Baş

 

S-01 Tip2 Diyabetus Mellitus ve Prediyabet Olgularının ve Uzun Dönem İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Elif Sağsak, Gülay Can Yılmaz, Havva Nur Peltek Kendirci

S-02 Tip 1 Diyabetli Adolesanlarda Ebeveyn İzleminin Glisemik Kontrole Etkisi
Gülay Can Yılmaz, Havva Nur Peltek Kendirci

S-05 Türkiye'nin Doğu Bölgesinde COVID-19 Pandemisi Döneminde Yeni Tanı Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Başvuru Sırasında Klinik Prezentasyonun Değişimi
İsmail DÜNDAR, Ayşehan AKINCI, Emine ÇAMTOSUN, Nurdan ÇİFTCİ1, Leman KAYAŞ

S-07 Pandemi Döneminde Yeni Tanı Alan Pediatrik Tip 1 Diyabetli Hastaların Değerlendirmesi
Aysun Ata, Emine Demet Akbaş

S-09 Tip 1 Diabets Mellitus ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği: Tek Merkez Deneyimi
Meltem Buhur Pirimoğlu, Kadriye Cansu Şahin, Yasemin Denkboy Öngen, Hanife Ayşegül Arsoy, Erdal Eren, Halil Sağlam, Tanju Münevver Başarır Özkan, Ömer Tarım 

S-10 Covid-19 Pandemisinde Yeni Tanı Alan Tip 1 Diyabetes Mellitus Hastalarının Değerlendirilmesi
Burçin Çiçek, Sibel ERGİN ŞAHİN, Banu NURSOY ŞİRVAN, Merve Nur HEPOKUR, Aşan ÖNDER, Hamdi Cihan EMEKSİZ

 

15:00 - 15:30

Sanofi Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan


Toujeo: Stabilitenin Gücü ile Hedefte Kal

Doç. Dr. Belma Haliloğlu

15:30-16:00 Kısa Sözel Bildiriler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve

S-12 Monogenik Diyabetin Nadir Bir Nedeni; MODY Tip 9

Aslıhan Araslı Yılmaz, Nilay Görkem Erdoğan, Abdullatif Bakır, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya

S-03Diyabet Antikoru Pozitif Olguda Uzamış balayı : De Novo ABCC8 Mutasyonu
Burçe Orman, Senem Esen, Abdullatif Bakır, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya

S-04 Prader-Willi Sendromlu Olguda Erken Yaşta Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellitus
İclal Okur, Erdal KURNAZ, Naz GÜLERAY-LAFCI, Şenay SAVAŞ-ERDEVE, Mutlu UYSAL-YAZICI, Fatma Zehra ÖZTEK-ÇELEBİ, Meltem AKÇABOY, Semra ÇETİNKAYA

S-06 SARS-CoV-2 Yeni Bir Diyabet Tetikleyicisi mi?
Beste Yüksel Saçlı, Elif Sağsak

S-08 Jeneralize Yağ Kaybı Zemininde Kaslı Bir Görünüm, Dramatik Yüksek Trigliserid ve Düşük Leptin Düzeyleri ve Kötü Kontrollü Diyabet: Her Zaman Lipodistrofi midir?
Yasemin Denkboy Öngen, Gökhan Öngen, Meltem Buhur Pirimoğlu, Kadriye Cansu Şahin, Erdal Eren, Barış Akıncı

09:00 - 10:00 Ağır Diyabetik Ketoasidoz ve Eşlik Eden Komplikasyonların Yönetimi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Prof. Dr. Tanıl Kendirli
Konuşmacılar: Prof. Dr. Doğa Türkkahraman, Doç. Dr. Ebru Atike Ongun
10:00 - 10:30 Hipoglisemi Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Konuşmacı: Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek
10:30 - 10:45 ARA
10:45 - 12:30 Olgu Örnekleriyle Diyabet Yönetimi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

Diyabetik Nefropatili Bir Olgu
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Bayramoğlu

Karaciğer Nakli Sonrası Diyabet Geliştirmiş Bir Olgu
Doç. Dr. Emine Çamtosun

Balayı Döneminde Olan Tip 1 Diyabetli Bir Olgu
Doç. Dr. Melikşah Keskin

Erken Dönemde Olan Tip 1 Diyabetli Olgu
Doç. Dr. Ahmet Uçaktürk

Kronik Anemi (Talasemi) ve Tip 1 Diyabetli Olgu
Doç. Dr. Muammer Büyükinan

Diyabet Geliştirmiş Kistik Fibrozisli Bir Olgu
Doç. Dr. Doğuş Vurallı
12:30 - 13:00 ARA
13:00 - 13:30 Aile Çalıştay Raporu
Moderatörler:
 Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Uzm. Psk. Derya Toparlak
13:30 - 14:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ece Böber, Prof. Dr. Atilla Çayır

S-11 COVID-19 Pandemisi Tip 1 Diyabet Tanısında Neleri Değiştirdi?
Kadriye Cansu Şahin, Meltem Buhur Pirimoğlu, Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Faruk Tarım

S-14 Minimed 780G Hibrid Kapalı Devre İnsülin İnfuzyon Pompa Sistemi Glisemik Değişkenliği Nasıl Etkiledi?
Hanife Gül Balkı, Günay Demir Öncül, Yasemin Atik Altınok, Samim Özen, Şükran Darcan,Damla Gökşen

S-16 Kistik Fibrozisli Çocuklarda Glukagonun Hipoglisemi Etyolojisindeki Rolü ve Etkisi
Tuba Seven, Belma Haliloğlu, Tuba Seven Menevşe, Buşra Gürpınar Tosun, Tülay Güran, Serap Turan, Turgay İspir, Yasemin Gökdemir, Ela Eralp, Abdullah Bereket

S-17 Minimed 780G İnsülin İnfuzyon Pompası Enerji ve Besin Öğesi Alımını Nasıl Etkiledi?
Yasemin Atik Altınok, Yelda Mansuroğlu, Günay Demir, Hanife Balkı, Hafize Işıkla, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen

 

S-19 Çocukluk Çağı Tip 1 ve Tip 2 Dışı Diyabetlerin Etyolojik Dağılımı ve Demografik Özellikleri
Narmina Abaslı, Rozerin Göze Yüksel , Serap Demircioğlu, Tülay Güran, Abdullah Bereket, Belma Haliloğlu

 

S-21 Türkiye’de 2018-2021 Yılları Arasında Tanı Alan Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Tanı Özellikleri ve Covid19 Pandemisinin Etkileri
Nursel Muratoğlu Şahin, İclal Okur, Semra Çetinkaya, Murat Aydın, Erdal Eren, Cem Mete, Yasemin Denkboy Öngen, Şenay Savaş Erdeve, Leyla Akın, Emine Demet Akbaş, Merve Nur Hepokur, Yılmaz Kor, Aşan Önder, Ruken Yıldırım, Özlem Nalbant, Ahmet Anık, Mesut Parlak, İbrahim Mert Erbaş, Esin Karakılıç Özturan, Esra Deniz Papatya Çakır, Suna Kılınç, Olcay Evliyaoğlu, Edip Unal, Gül Yeşiltepe Mutlu, Serkan Bilge Koca, Bilgin Yüksel, Fatma Yavuzyılmaz, Gül Direk, Funda Feryal Taş, Çiğdem Binay, Elif Özsu,  Beray Selver Eklioğlu, Eda Mengen, Nesibe Akyürek, Atilla Çayır, Sevinç Odabaşı Güneş, Zerrin Orbak, Aysun Bideci, Elif Söbü, Zehra Aycan. 

14:30 - 15:30 Tip 1 Diyabet Bakım Yönetiminde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Zehra Aycan

Uygulamalarda Yaşanılan Sorunlar
Uzm. Hem. Günay Demir

Uygulamalarda Eğitim
Uzm. Hem. Nurdan Yıldırım

Rehberler ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
Doç. Dr. Selda Çelik
15:30-16:00

Kısa Sözel Bildiriler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Doğa Türkkahraman

S-13 İnsülin Tedavisi Sırasında İnsülin Ödemi Gelişen Tip 1 Diyabetli Olgularımızın Değerlendirilmesi
Nilay Görkem Erdoğan, Aslıhan Araslı Yılmaz, Selin Elmaoğulları, Erdal Kurnaz, Nursel Muratoğlu Şahin, Melikşah Keskin, Semra Çetinkaya, Şenay Savaş Erdeve

S-15 On Beş Yılda Diyabet Tanısında Değişenler 1: Tip 1 DM Tanısı ile İzlemde ki Olguda KLF11-MODY
Ferda EVİN, Hüseyin ONAY, Damla GÖKŞEN

S-18 On Beş Yılda Diyabet Tanısında Değişenler: Tip 1 DM Tanısı ile İzlenen Olguda GCK-MODY

Eren Er, Esra Işık, Damla Gökşen

S-20 HbA1c’de iyileşme sonrası retinopati gelişen Tip 1 Diyabetli 3 olgu

Fatma Yavuzyılmaz, Elif Şahin, Figen Akçalı, İlknur Arslanoğlu

09:00 - 10:00 Diyabet Teknolojilerinin Kullanımı (Olgu Örnekleri ile)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Nazlı Gönç

Çoklu Doz İnsülin Tedavisi ve Sürekli Kan Şekeri İzlemi

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu

Sensör Destekli İnsülin İnfüzyon Sistemleri
Doç. Dr. Erdal Eren
10:00 - 10:45 Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Zarife Kuloğlu
Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 Yıllık Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Aysun Bideci, Prof. Dr. Semra Çetinkaya

-Tip 1 Diyabette İnsülin Tedavisi
Doç. Dr. Gönül Çatlı

-Tip 1 Diyabette Teknoloji
Doç. Dr. Ayşe Derya Buluş

-Tip 1 Diyabette Hipoglisemi
Doç. Dr. Ayça Altıncık

-Tip 1 Diyabette Uzun Dönem İzlem ve Komplikasyonlar
Doç. Dr. Beray Selver Eklioğlu
12:00 - 12:30 ARA
12:30 - 13:00 Öğretmen Çalıştay Raporu
Moderatörler: 
Prof. Dr. Zarife Kuloğlu, Prof. Dr. Zehra Aycan
13:00 - 13:30 Diyabet Elçiliği Programı Sunumu
Moderatörler: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli, Prof. Dr. Zerrin Orbak, Uzm. Hem. Nurdan Yıldırım, Uzm. Hem. Günay Demir, Uzm. Psk. Derya Toparlak, Uzm. Psk. Serra Muradoğlu
13:30 - 14:00 Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni İlaçlar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşehan Akıncı
Konuşmacı: Prof. Dr. Zerrin Orbak
14:00 - 14:30

Adolesanlarda Teknolojiyi Kullanmada Zorluklar ve Destekleyici Yöntemler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Serap Semiz
Konuşmacılar: Prof. Dr. Burcu Özbaran, Uzman Psikolog Serra Muradoğlu

14:30 - 15:30 Kapanış