TDB

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildirilerinizi diyabetsempozyumu@topkon.com adresine gönderebilirsiniz.

Kriterler

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildirinin özetinde başlık, yazar adı ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
 • Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Özetler; amaç, gereç ve yöntem, bulgular (sayısal veri ve/veya istatistik yeri) ve sonuçlar bölümlerini kapsamalıdır.
 • Özetlerin yaklaşık 500 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sempozyum bilimsel kurulu tarafından yapılacak ve katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 19 Kasım 2021’dir.

SÖZEL SUNUM KURALLARI

 • Sözel sunumlar sempozyum boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde sunulacak ve jüri değerlendirmelerine göre ödüllendirilecektir
 • Her sunum 7 dk sunum, 3 dk tartışma olacak şekilde 10 dk sürecektir.